ganyanistan  
 
  Nasıl Oynanır 19.01.2019 15:11 (UTC)
   
 
ALTILI GANYAN NASIL OYNANIR
Aynı gün üzerine oyun konulan 6 koşunun birincilerini bulmak amacıyla oynanan oyundur. Altılı ganyan oyununda da eküri atlardan birisine oynamak, o ayakta ekürinin tüm atlarına oynamak anlamını taşımaktadır.
Altılı ganyanda oyun tutarı her ayağa yazılan at sayılarının toplamlarının birbirleri ile çıkan rakamında oyun birim fiyatıyla (5 YKR) çarpılmasıyla bulunur.
Altılı ganyanın her ayağında şans verdiğiniz at veya atların numaralarını geniş sütunların ilkinden başlayarak işaretlemeniz gerekmektedir.
Oyununuzu misli olarak oynamak isterseniz kuponunuzdaki MİSLİ sütununu da işaretlemeniz gerekmektedir.

BEŞLİ GANYAN NASIL OYNANIR
Aynı gün üzerine bu oyun türü konulan 5 koşunun birincilerini bulmak amacıyla oynanan oyundur. Beşli ganyan oyununda da eküri kuralı geçerlidir. (Günün son 5 koşusu)Beşli ganyanda da oyun tutarı her ayakta oynanan at sayıları toplamlarının birbirleri ile ve çıkan rakam da oyunun birim fiyatıyla (5 YKR) çarpılarak bulunur.
Bu oyunu oynamak için kuponların BAHİS sütunundaki “5G” harfini işaretlemeniz gerekmektedir.
Beşli ganyanın her ayağında şans verdiğimiz at ya da atların numaralarını geniş sütunların ilkinden başlayarak işaretleyeceğiz.


DÖRTLÜ GANYAN NASIL OYNANIR
Aynı gün üzerine bu oyun türü konulan 4 koşunun birincilerini bulmak amacıyla oynanan oyundur. Dörtlü ganyan oyununda da eküri kuralı geçerlidir. (Günün son 4 koşusu)
Dörtlü ganyanda da oyun tutarı her ayakta oynanan at sayıları toplamlarının birbirleri ile ve çıkan rakam da oyunun birim fiyatıyla (5 YKR) çarpılarak bulunur.
Bu oyunu oynamak için kuponların BAHİS sütunundaki “4G” harfini işaretlemeniz gerekmektedir.
Dörtlü ganyanın her ayağında şans verdiğimiz at ya da atların numaralarını geniş sütunların ilkinden başlayarak işaretleyeceğiz.

ÜÇLÜ GANYAN NASIL OYNANIR
Aynı gün üzerine bu oyun türü konulan 3 koşunun birincilerini bulmak amacıyla oynanan oyundur. Üçlü ganyan oyununda da eküri kuralı geçerlidir. (Günün son 3 koşusu)Üçlü ganyanda da oyun tutarı her ayakta oynanan at sayıları toplamlarının birbirleri ile ve çıkan rakam da oyunun birim fiyatıyla (5 YKR) çarpılarak bulunur.
Bu oyunu oynamak için kuponların BAHİS sütunundaki “3G” harfini işaretlemeniz gerekmektedir.
Üçlü ganyanın her ayağında şans verdiğimiz at ya da atların numaralarını geniş sütunların ilkinden başlayarak işaretleyeceğiz.


SIRALI ÜÇLÜ BAHİS NASIL OYNANIR
Üzerine bu oyun türü konulan bir koşuda birinci, ikinci ve üçüncü olacak atları birlikte ve sırasıyla bulmak amacıyla oynanan oyundur.Bu oyun hazır kuponlarla oynanabildiği gibi virgüllü olarak da makine başında bulunan görevlilere deklare edilmek suretiyle de oynanabilir (5 YKR).
Kupon doldurmak yoluyla sıralı üçlü bahis oynamak için kuponlarınızda sırasıyla KOŞU, BAHİS sütununda ise “U” veya “UK” harflerini işaretlemeniz gerekmektedir.
Üçlü bahis oyununu kuponla oynayacaksak şans verdiğimiz atları yarışta almalarını düşündüğümüz sıraya göre kuponun geniş sütunlarında ilkinden başlayarak üç sütunda işaretlemeliyiz.
Sıralı Üçlü Bahiste ,sıralı bilen çıkmadığında tevzii sırasıyla aşağıdaki kombinasyonlara dağıtılmaktadır. Bir önceki kombinasyonda bilen var ise bir sonrakine ödeme yapılmamaktadır.
Sıralı Üçlü Bahis : 1-2-3 (SIRALI) / 1-2-3 (SIRASIZ) / 1-2-X / 1-X-3 / X-2-3 / 2-1-X / İADE (X: ilk 3 ‘e girmeyen herhangi bir at)


TABELA BAHİS NASIL OYNANIR
Üzerine tabela (dörtlü) bahis konulan bir koşuda birinci,ikinci, üçüncü ve dördüncü olacak atları sıralı veya sırasız bulmak amacıyla oynanan bir oyundur.Bu bahis türü de hem kupon doldurarak hem de deklare edilerek oynanabilmektedir (5 YKR).
Kupon doldurarak bu oyunu oynayacaksak kuponlarımızda önce koşu numarasını daha sonra bahis sütununda “T” harfini işaretlemeliyiz.
Tabela (Dörtlü) bahisde kombine oynamak istiyorsanız bahis sütununda “TK” bölümünü işaretlemeniz gerekmektedir.
Bu oyunda da kuponları doldururken geniş sütunların ilkinden başlamanız gerekmektedir.
Tabela Bahiste ,sıralı bilen çıkmadığında tevzii sırasıyla aşağıdaki kombinasyonlara dağıtılmaktadır. Bir önceki kombinasyonda bilen var ise bir alttakine ödeme yapılmamaktadır.
Tabela Bahis : 1-2-3-4 (SIRALI) / 1-2-3-4 (SIRASIZ) / 1-2-3-5 (SIRALI-SIRASIZ) / 1-2-4-5 (SIRALI-SIRASIZ) / 1-3-4-5 (SIRALI-SIRASIZ) / 2-3-4-5 (SIRALI-SIRASIZ) / İADE


ÇİFTE BAHİS NASIL OYNANIR
Aynı gün üzerine oyun konulan iki ayrı koşunun “Birinci” lerini bulmak amacıyla oynanan oyundur.Çifte bahis oyununda da eküri kuralı geçerlidir.
Çifte bahis oyunu da terminallerden görevliye deklare edilmek suretiyle oynanabildiği gibi kupon doldurmak suretiyle de bu oyuna katılabilirsiniz.
Kupon doldurmak suretiyle bu bahse katılmak için oynamak istediğiniz çiftenin ilk ayağını oluşturan koşu numarasını ve BAHİS sütununda da “C” harfini işaretlemeniz gerekmektedir.
Çifte bahsimizi kuponlarda ilk iki kolona yazarak dolduracağız.


SIRALI İKİLİ BAHİS NASIL OYNANIR
Üzerine oyun konulan en az üç atın katıldığı bir koşuda “birinci” ve “ikinci” gelecek atları sıralı olarak bulmak amacıyla oynanan oyundur.
İkili bahis oyununda ganyan ve plasede olduğu gibi görevliye söylenerek oynanabiliyor.
Kupon doldurmak suretiyle bu bahse katılmak için koşu numarasını bahis sütununda “Io” bölümünü işaretlemeniz gerekmektedir.
Sıralı ikili bahiste kombine oynamak istiyorsanız bahis sütununda “IK” bölümünü işaretlemeniz gerekmektedir.
Sıralı ikili bahse katılırken oynamak istediğimiz atları kuponlarda ilk iki kolona yazmak zorunda olduğumuzda unutulmamalıdır.


NORMAL İKİLİ BAHİS NASIL OYNANIR
Üzerine oyun konulan en az yedi atın katıldığı bir koşuda “birinci” ve “ikinci” gelecek atları sıralı veya sırasız olarak bulmak amacıyla oynanan oyundur.İkili bahis oyununda ganyan ve plasede olduğu gibi görevliye söylenerek oynanabiliyor.
Kupon doldurmak suretiyle bu bahse katılmak için koşu numarasını ve bahis sütununda da “I” bölümünü işaretlemeniz gerekmektedir.
İkili bahse katılırken oynamak istediğimiz atları kuponlarda ilk iki kolona yazmak zorunda olduğumuzda unutulmamalıdır.


YEDİLİ PLASE NASIL OYNANIR
Yedili Plase, birbirini takip eden yedi koşunun birinci veya ikincisini bulmak amaçlı bir bahistir. (Birim fiyat: 5 YKR)
Üzerine oynanan atın birinci veya ikinci gelmesi sonucu değiştirmez ve eşit kazanç sağlar. Aynı ayakta hem birinci hem ikinci gelen atları ihtiva eden bilet her iki at için de ayrı ayrı kazançlı sayılır .
7 koşunun birincilerini içeren bir bilet ile ikincilerini içeren diğer bir biletin kazanç tutarı arasında bir fark olmayacaktır.


PLASE NASIL OYNANIR
5 veya daha fazla atla yapılan koşularda bir atın birinci veya ikinci geleceğini tahmin ederek o at veya atlar üzerine oynanan oyundur.


GANYAN NASIL OYNANIR
Koşunun birincisini bulmak amacıyla oynanan oyundur. Aynı koşuda eküri atlardan birine ganyan oynamakla ekürinin o koşudaki atlarının hepsine ganyan oynamış sayılırsınız.
Ganyan oyununa katılım için kupon hazırlamanıza gerek yoktur. Oynamak istediğiniz atı, atları ve de tutarı terminalin başında bulunan görevliye deklare etmeniz yetecektir.
Bu oyuna kupon doldurmak suretiyle de katılabilirsiniz.
Kuponları doldururken, koşu numarasını BAHİS türü için de “G” harfini işaretlemeniz gerekmektedir.
Oynayacağınız tutarı misli sütununda, at ya da atların numarasını da geniş sütunların ilkinde işaretleyince ganyan biletiniz hazır olacaktır.

UYARILAR

* İşareti koyu renk kalemle yapınız.
* Kırmızı renk kalem kullanmayınız.
* İşareti kuponlardaki tırnak dışına taşırmayınız.
* Doldurduğunuz kupon ile terminalden çıkan biletteki numaraların işaretlenen numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.
* İkramiye talep edebilmek için gişeden-bayiden alınan biletin tam olarak ibrazı şarttır. Yırtık ve bozuk biletlere ikramiye ödenmez.
* Biletlerinizi ısı ve nemden uzak tutunuz.

* GANYAN/PLASE/İKİLİ/ÇİFTE OYUNLARINDA BİRİM FİYAT; 1 YTL
* YEDİLİ PLASE OYUNUNDA BİRİM FİYAT 5 YKR
* ÜÇLÜ GANYAN OYUNLARINDA BİRİM FİYAT; 5 YKR
* ÜÇLÜ BAHİS/TABELA BAHİS OYUNLARINDA BİRİM FİYAT; 5 YKR
* ALTILI GANYAN OYUNUNDA BİRİM FİYAT; 5 YKR
* BEŞLİ GANYAN OYUNUNDA BİRİM FİYAT; 5 YKR
* DÖRTLÜ GANYAN OYUNUNDA BİRİM FİYAT; 5 YKR
* Bugüne kadar ÜÇLÜ GANYAN, DÖRTLÜ GANYAN, BEŞLİ GANYAN ve ALTILI GANYAN oyunlarında 2 gün olarak uygulanan MİTİNG SÜRESİNİN, diğer bir ifadeyle DEVİR GÜN SAYISININ At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğü’nün ilgili maddelerine dayanılarak Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu tarafından 3 GÜN OLARAK UYGULANMASINA KARAR VERİLMİŞTİR.

NOT: En az bahis miktarı 2 TL olarak uygulanmya başlamıştır. 
  ANA MENÜ
 
 
 
 
 
 
 
 
  Saat
  Reklam
Bugün 3 ziyaretçi (7 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=